Robotics Education & Competition Foundation
Online Challenges

Online robot programming race with VR VEX. (VR VEX ile çevrimiçi robot programlama yarışı.)

ubilgin
Entry ID #: 9318
Created: Tue, Dec 22, 2020 12:35 PM


 

Our students chose the disk collection map on vr.vex.com. They programmed the robot to complete the task on the map. Our goal is to do the task in the shortest time and with the shortest command. Our students who ranked as a result of the competition were rewarded.

TR: Öğrencilerimiz vr.vex.com adresi üzerinden, disk toplama haritasını seçtiler. Haritadaki görevi tamamlayacak robotu programladılar. Hedefimiz en kısa zamanda ve en kısa komut ile görevi yapmak. Yarışma neticesinde derece yapan öğrencilerimiz ödüllendirildi.