Robotics Education & Competition Foundation
Inspiring students, one robot at a time.

vex online challange

0

hantran17052009
Entry ID #: 11259
Created: Tue, Jan 10, 2023 1:47 AM


Đội chơi Xóm Nhà Lá là đội thi Vex Robotics của trường THCS-THPT Đông Du, ở thành phố Buồn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

Links / Videos

There is nothing here.